Tłumacznia naukowe

Tłumaczenia z rodzaju naukowych charakteryzują się większą obszernością od pozostałych rodzajów przekładów a także koniecznością jednoczesnego redagowania ich. Dlatego obok zdolności do języków obcych taki tłumacz