Marketing

Gazprom

Gazprom to rosyjski koncern zajmujący się wydobywaniem gazu ziemnego, jest dostawcą energii w całej Europie Środkowej oraz Wschodniej. Fenomenem tej instytucji jest jej monopol na dostarczanie gazu,