25 października 2021

DDS

Życiowe teksty

Jak zostać dobrym adwokatem?

Adwokat to zawód bardzo często kojarzący się z dość prestiżowym stanowiskiem i wysokimi zarobkami. Zastanawiasz się, jaka jest droga do zostania adwokatem? By móc wykonywać takie czynności adwokackie niezbędne jest oczywiście ukończenie studiów prawniczych. Ale to dopiero początek! By reprezentować klientów przed sądem trzeba przejść nieco dłuższą drogę.

Na czym polega praca adwokata?

Na czym właściwie polegają codzienne obowiązki adwokatów? Praca opiera się na udzielaniu pomocy prawnej różnym klientom, zarówno tym indywidualnym, jak i firmom. Adwokat sporządza dla swoich klientów opinie prawne, przygotowuje dokumenty, reprezentuje ich przed sądem czy urzędem. Adwokat, w przeciwieństwie do radcy prawnego, może wystąpić w charakterze obrońcy w sprawach karnych, a także w sprawach karnoskarbowych. Adwokaci działają w ramach kancelarii adwokackich, jeśli mają dość doświadczenia, to prowadzą własne, a jeśli dopiero je zdobywają, to szukają pracy w kancelariach już obecnych na rynku. Niektórzy decydują się na współpracę z daną firmą – wtedy skupiają się na doradztwie, sporządzaniu różnych dokumentów i opinii.

Zgodnie z prawem adwokat może wykonywać swój zawód także w zespole adwokackim oraz w spółce – cywilnej, jawnej, komandytowej, partnerskiej czy komandytowo-akcyjnej.

Wykształcenie adwokata

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia kariery adwokata jest ukończenie studiów prawniczych. To niezbędny punkt do przystąpienia egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką. Aby przystąpić do takiego egzaminu, przyszły adwokat musi złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami: oryginałem dyplomu lub odpisem dyplomu ukończenia studiów prawniczych, życiorysem, kwestionariuszem osobowym, fotografią i potwierdzeniem uiszczenia opłaty za egzamin.

Jak wygląda egzamin wstępny? Jest to egzamin składający się z ponad setki pytań. Aby egzamin był zaliczony, kandydat na adwokata musi zdobyć minimum 100 punktów. Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczą test, zostają wpisani na listę aplikantów. Wtedy muszą dostarczyć kolejne wymagane dokumenty: wniosek o wpisanie na listę aplikantów, odpis dyplomu oraz dokument o niekaralności przyszłego aplikanta.

Aplikacja adwokacka trwa trzy lata, a na jej zakończenie przewidziany jest egzamin zawodowy. Gdy aplikant uzyska pozytywny wynik egzaminu, to dopiero wtedy zostaje wpisany na listę adwokatów.

Jaki powinien być adwokat?

Studia prawnicze nie należą do najłatwiejszych, ponieważ wymagają przyswojenia ogromnych ilości materiału i nauczenia się wielu przepisów. Student prawa musi być na bieżąco z obowiązującymi przepisami, a także z wprowadzanymi zmianami. Zdyscyplinowanie i systematyczne pogłębianie wiedzy to klucz do sukcesu. Niezbędne są też takie cechy jak: dokładność i umiejętność analizowania. Przyszli adwokaci uczą się także retoryki, która jest nieodzowna podczas wystąpień przed sądem. Adwokat musi być także pewien swoich umiejętności, opanowany, doskonale zorganizowany i cechujący się dobrą pamięcią.

.

przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę jawną https://gkott.pl/