Dokumenty uzależnione od kraju pochodzenia

Przy zakupie samochodu bez względu na to czy będzie on nowy czy używany musimy otrzymać dokumenty potwierdzające jego nabycie, jak również umowę podpisaną przez sprzedającego oraz kupującego.

Jeśli decydujemy się na zakup samochodu zza granicy musimy wiedzieć, że podczas rejestracji samochodu dokumenty powinny być przetłumaczone na język ojczysty i złożone w odpowiednim urzędzie komunikacji przyporządkowanym zgodnie z miejscem zameldowania.

Tłumaczenie musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego, ponieważ są to dokumenty urzędowe, czyli tłumaczone z bezwzględną starannością i dokładnością.

W zależności od kraju otrzymujemy różne dokumenty, jeśli mamy wątpliwości, co do tego, jakie powinniśmy otrzymać przy zakupie, najlepiej poszukać informacji w Internecie lub najlepiej udać się do urzędu komunikacji, w którym otrzymamy spis wymaganych dokumentów do złożenia przy rejestracji.

W związku z odległością dokonywanego zakupu a miejscem zamieszkania, warto się zorientować, co jest wymagane jeszcze przed sfinalizowaniem transakcji.