21 maja 2022

DDS

Życiowe teksty

Dobry adwokat, czyli jaki?

Adwokat to prawnik, którego zadaniem jest świadczenie pomocy prawnej. Zadania adwokata opierają się na udzielaniu porad a zakresu prawa, przygotowywaniu opinii prawnych, sporządzaniu projektów aktów prawnych, a także występowaniu i reprezentowaniu klienta przed sądami i urzędami. Adwokaci nazywani są potocznie obrońcami sądowymi, choć nie jest to do końca precyzyjne określenie. W Polsce zawód ten wykonywany jest na podstawie ustawy „Prawo o adwokaturze”. Adwokaci są oczywiście różni i mogą specjalizować się w innych dziedzinach prawa. Różnią się także stylami postępowania na sali sądowej i metodami walczenia o prawa swoich klientów. Jak wybrać adwokata, któremu będziemy mogli zaufać? Jakie cechy powinien mieć dobry prawnik?

Dobry adwokat i jego cechy zawodowe

Na początku wskażmy cechy zawodowego dobrego adwokata. Adwokat, któremu będziemy mogli zaufać powinien przede wszystkim być:

  • Kompetentny – nie ulega wątpliwości, że dobry adwokat to taki, który posiada odpowiednie kompetencje i umiejętności, dostosowane do swojej specjalizacji. Prawo to obszerna dziedzina wiedzy, o czym przekonują się najpierw studenci prawa, następnie aplikanci, a później i sami adwokaci. Prawnik to zawód niezwykle wymagający. Niezbędne jest opanowanie znajomości różnych kodeksów, ale teoria to nie wszystko. Dobry prawnik musi zdobyć również doświadczenie! Warto poszukać opinii o danym adwokacie. Jeśli z jego usług korzystali już inni klienci, z pewnością znajdą się takie opinie w Internecie. Trudno, by wybrany przez nas prawnik znał się na wszystkim, bo nie sposób specjalizować się w każdej dziedzinie! Dobry adwokat powinien być wyspecjalizowany w określonych dziedzinach, takie, które dotyczą naszej sprawy.

  • Profesjonalny – adwokat powinien wypełniać swoje obowiązki w sposób profesjonalny i godny zaufania. Prawnik nie może podlegać wpływom osób trzecich, zarówno tych prywatnych, jak i państwowych. Dobry adwokat podlega tylko poleceniom swojego klienta.
  • Dyskretny – każdy adwokat objęty jest tajemnicą zawodową, która obowiązuje nawet przed sądem oraz innymi instytucjami państwa. Gdy jako klienci wyjawimy informacje naszemu adwokatowi, to te informacje powinni pozostać między klientem a adwokatem. I to tylko my decydujemy, jakie z tych informacji i komu mogą zostać przekazane. Adwokat działa zgodnie z oczekiwaniami klienta i tylko na jego korzyść.
  • Lojalny – wszystkie działania podjęte przez adwokata mają chronić prawa klienta. Dobry adwokat to lojalny prawnik, któremu z pewnością możemy zaufać!

Cechy charakteru dobrego adwokata

Cechy zawodowego to jedno, ale cechy charakteru do druga kwestia! Dobry adwokat to osoba:

  • Praktyczna – każde podejmowane przez adwokata działanie jest ukierunkowane na konkretny cel. Dzięki temu prawnik unika generowania zbędnych kosztów, zarówno tych finansowych, jak i emocjonalnych.
  • Kontaktowa – dobry prawnik powinien z łatwością nawiązywać kontakty ze swoimi klientami. Zbudowanie zaufania i sprawna komunikacja to z pewnością podstawa. Niezbędna jest też umiejętność nawiązywania kontaktów ze świadkami, prawnikami urzędów, sądów i różnych instytucji.
  • Empatyczna – adwokat powinien wczuć się w położenie swoich klientów, dzięki czemu będzie mógł być autentyczny w udzieleniu potrzebnej pomocy i zapewnieniu wymaganej ochrony swoim klientom.

.

adwokatzajac.pl https://gkott.pl/